Josaria Lux Essenia

josaria1

Josaria je najmladší člen našeho teamu :-)

Zatiaľ je malinká a roztomilá. Akú bude mať perspektívu, to ešte iba ukáže čas.